İcra Takibi | Avukat Burak Evci

Avukat Burak Evci olarak, Uzman kadromuz tarafından, her türlü icra ve iflas işlemlerinin takibinde firmanıza veya şahsınıza danışmanlık ve hukuki hizmet sunmaktayız.

Çek, bono ve senet tahsili, Kiralanan taşınmazların tahliyesi, İflas talep edilmesi,

Avukat Burak Evci; Türkiye'de yerleşik bütün kurum veya kişilerin senede bağlı ya da bağımsız her türlü alacağın icra takipleri işlemlerini müvekkillerine hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İcra Takibi Nedir?

İcra Takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takip işlemidir.

İcra Takiplerinde Sunduğumuz Hizmetler

  • Uluslararası banka ve finans kurumlarının Türkiye de yapmak istedikleri her türlü yatırım ve projelerde  hukuki danışmanlığın verilmesi;
  • Bankacılık ile ilgili her türlü kredi ve finansman sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve hukuki görüşün bildirilmesi;
  • Temlikname metinlerinin hazırlanması; ipotek tesis ve fek evrakının kontrol edilmesi; finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin düzenlenmesi  gibi bireysel ve kurumsal bankacılık işlemlerinde gerekli hukuki desteğin sağlanması;
  • Özel metinli Teminat mektupları (Türkçe/İngilizce) hakkında yazılı ve sözlü görüşün verilmesi;
  • Banka tarafından açılan ve aleyhe açılan davalar ve icra takip ile ilgili hukuki görüş bildirerek; banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takiplerinin yapılması;
  • Banka ve finansal kurumların:  ipotek, teminat,  kredi, leasing ve faktoring gibi işlemlerinden doğabilecek  her türlü davalarda vekillik hizmetlerinin verilmesi
Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.