Boşanma Davaları | Avukat Burak Evci

Avukat Burak Evci olarak boşanma davalarında merak ettiğiniz soruları cevaplandırdık. Sitemizden öğrenim sağlayabilirsiniz.

Boşanma Davaları
Boşanma Davaları hakkında merak ettiğiniz soruları sizler için cevaplandırdık.
Boşanma Davaları

BOŞANMA DAVALARI


Hiç kimse bir ailenin yıkılmasını, eşlerin yalnız çocukların sahipsiz ve aile bireylerinin ezik bir hayat sürmesini istemez. Zira bir çocuk için boşanma çok büyük bir yıkımdır.

 

Öyle ki çocuklar bu yıkımı 40 yaşına da gelse atlatamaz. Bunu çevrenizdeki ebeveynleri ölen ve boşanan şahıslar üzerinde tetkik etmeniz mümkündür. Ölüm her ne kadar kabullenilebilse de bir bireyin annesinin ve babasının boşanmış olması o şahsın dünyasında derin bir yıkıma neden olmaktadır.

 

Hal böyle iken boşanmanın da ehveni şer olarak görülebileceği haller vardır. Bu halleri özel ve genel boşanma şartları içerisinde işleyeceğimiz gibi evliliğin yürütülmesi eşlerden beklenilemeyecek bir boyut aldığında kangren tüm bünyeyi sarmadan kesilmelidir. Başka bir ifade ile ip inceldiği yerden koparılmalıdır, aksi taktirde gün gelir en sağlam yerinden kopar ve canınız yanar.


1)Boşanmak için ne yapmalıyım?
Öncelikle boşanmak için kararlı olup olmadığınız konusunda kendinizi sorgulamalısınız. Kararsızlık sizi sürekli olarak yıpratır ve zaman kaybına uğramanıza yol açar. Boşanma hususunda kesin olarak kararınızı verdikten sonra açacağınız davanın çekişmeli mi yoksa anlaşmalı mı olacağı hususunda karar vermeniz ve yol haritanızı çizmeniz gerekmektedir.


2)Boşanma davası için avukat tutmalı mıyım?
Hiç bilen ile bilmeyen bir olur mu? Bilen ile bilmeyen arasındaki fark karanlık ile aydınlık, ölü ile diri arasındaki farka benzer.  Hangi konu olursa olsun işi ehline veriniz. Zira kanunlarımız usul eksikliklerini affetmemekte, yaptığınız bir hata davayı kaybınıza yol açabilmektedir. Bir profesyonelin size kazandırdıkları vermiş olduğunuz ücretten daha fazlası olacaktır. 


3)Boşanma sebepleri nelerdir?
Türk Medeni Kanununda boşanma sebepleri sayılmış olup, özel haller olarak


I. Zina-TMK md.161 
II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış- TMK md.162 
III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme-TMK md.163 
IV. Terk-TMK md.164
V. Akıl hastalığı- TMK md.165 , sayılmış
TMK md 166 / f.1-2 de genel boşanma sebebi olarak "evlilik birliğinin temelden sarsılması"
TMK md.166/ f.3 de, "anlaşmalı boşanma"
TMK md.166/ f.4 de de " 3 yıllık fiili ayrılık nedeniyle boşanma" düzenlenmiştir.


4)Boşanma davasını nerede ve hangi mahkemede açmalıyım?
Boşanma davasının nerede açılacağı hususunda TMK bizlere yol göstermektedir.
TMK Madde 168 - "Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili 
mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı 
aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir."
Boşanma davası görevli mahkeme olan Aile Mahkemelerinde açılmalıdır. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davanızı açabilirsiniz.


5)Boşanma davasını hangi tarafın açtığının bir önemi var mıdır?
Boşanma davasını hangi eşin açtığının, yani sizin davacı veya davalı olmanızın size herhangi bir katkısı bulunmamaktadır. Önemli olan eşlerin kusur durumları ve bu durumun delillerle ispat edilmesidir.


6)Boşanma davaları ne kadar sürmektedir?
Bu sorunun cevaplanmasında mahkemelerin iş yoğunluğu ve dava dosyasının, delillerinin eksiksiz olması yargılamanın hızlı olması hususunda önem arz etmekle birlikte anlaşmalı boşanma davaları tek celsede, çekişmeli boşanma davaları ise en az 4 celse de bitmektedir. 

 

Av.Burak EVCİ

Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.