Dernek ve Vakıflar Hukuku

Avukat Burak Evci

Dernek ve vakıflar hukukuna ilişkin olarak uygulanacak mevzuat Türk Medeni Kanunu’dur. 

Dernekler, en az 7 kişi tarafından kurulabilmekte olan belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmeyi hedefleyen kuruluşlar yani tüzel kişilerdir. 

Vakıflar ise gerçek kişilere ait olan bazı mal ve hakları belirli bir amaca ilişkin olarak kullanmakta olan tüzel kişilerdir. 

Dernek ve Vakıflar Hukuku Avukatı Kime Denir?
Her ne kadar hukukumuzda belirli ve tek bir alanın avukatı olarak uzmanlaşmak zorunlu olmasa da uygulamada genellikle dernek ve vakıflar hukukuna ilişkin olarak dava ve iş takibi gerçekleştiren avukatlara “dernek ve vakıflar hukuku avukatı” ile “dernek avukatı” veya “vakıf avukatı” denilmektedir. 

Dernek ve vakıflar hukukunun birçok hukuk dalı ile iç içe olması ve sürekli bir değişim içerisinde bulunması nedeni ile yaşanacak uyuşmazlıkların dernek ve avukatlık hukuku avukatı tarafından takip edilmesi ve gerçekleştirilecek işlemler konusunda hukuki danışmanlık hizmetinden faydalanılması oluşabilecek hak kayıplarının önüne geçecektir. 

Dernek ve Vakıflar Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?
Dernek ve vakıflar hukuku avukatı tarafından derneklerin ve vakıfların gerçekleştirmiş olduğu veya gerçekleştirebileceği tüm iş ve işlemlerin hukuki olarak gerçekleştirilebilmektedir. 

Dernek ve vakıflar hukuku avukatının görevlerinden bazıları şunlardır:

 • Derneklerin kuruluş işlemleri,
 • Vakıfların kuruluş işlemleri,
 • Dernek ve vakıf organlarının görevleri hususunda hukuki danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Genel kurul işlemlerinin gerçekleştirilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Vakıf ve derneklerin taşınmaz alım ve satış işlemleri ile kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Dernek ve vakıfların tutmak zorunda oldukları defterlere ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Dernekler masasına sunulacak dilekçeler ve yapılacak başvuruların gerçekleştirilmesi ile takibi,
 • Dernek ve vakıflar ile ilişkili her türlü sözleşmenin denetlenmesi, düzenlenmesi ve sona hukuka uygun şekilde sona erdirilmesi,
 • Dernek tüzüğünün hazırlanması,
 • Vakıf tüzüğünün hazırlanması,
 • Dernek üyeliğinden çıkma ve çıkarılma işlemleri,
 • Dernek ve vakıfların alacaklarının tahsili,
 • Derneğin sona ermesi ve feshine ilişkin işlemler,
 • Vakfın sona ermesi ve sicilden silinmesine ilişkin işlemler,
 • Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı başlatılan hukuk ve ceza davalarının takibi,
 • Gelir ve gider usullerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti,
 • Beyanname işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yardım toplama faaliyetlerine ilişkin hukuki danışma hizmeti. 

Florya Hukuk Bürosu olarak dernek ve vakıflar hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve yaşanabilecek ihtilaflara ilişkin olarak birçok dernek ve vakfa hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Dernek ve vakıflar hukukuna ilişkin olarak bu alanda uzmanlaşmış tecrübeli ve dinamik avukat kadromuz ile iletişime geçebilirsiniz 

Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.