Sağlık Hukuku

Avukat Burak Evci

Sağlık hukuku ve tıp hukuku, genellikle hasta hakları kapsamında değerlendirilmekte olan ve uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. 

Sağlık hukuku, tıp hukukunda daha kapsamlı bir hukuk dalıdır. Tıp hukuku, sağlık hukukunun alt dalı olup tıbbi müdahalelerden kaynaklı olarak sağlık kuruluşlarının, sağlık personellerinin, sağlık hizmeti sunulan hastaların haklarını ve sorumluluklarını kapsamaktadır. Bu duruma ek olarak ilaç ve medikal gibi bazı sağlık birimlerinin de tıp hukuku kapsamında kaldığında bahsedilebilecektir. 

Tıp hukukunun kapsamı oldukça geniştir. Örnek olarak kapsamına giren hukuk dallarından bazıları medeni hukuk, ceza hukuku, idare hukuku, anayasa hukukudur, tüketici hukuku, iş hukukudur. 

Sağlık Hukuku Avukatı Kimdir? Tıp Hukuku Avukatı Kime Denir?

Ülkemizde avukatların yalnızca tek ve belirli bir alanda faaliyet gösterme zorunluluğu bulunmamakla beraber uygulamada malpraktis davaları gibi tıp hukuku kapsamında yer alan dava ve iş takibi gerçekleştiren avukatlara “tıp hukuku avukatı”, “sağlık hukuku avukatı” ya da “malpraktis avukatı” denilmektedir. 

Tıp hukuku ya da sağlık hukukunun birçok hukuk dalı ile ilişkili olması, mevzuatının geniş olması ve hukuki donanımın oldukça önem arz etmesi sebebi ile uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Herhangi bir hak kaybının yaşanmaması adına dava ve iş takibinin bir avukat ile gerçekleştirilmesi gerekecektir. 

Sağlık Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

Sağlık hukukunun, yaşanan teknolojik ve ilaç sektöründe yaşanan gelişim sebebi ile sürekli olarak değişen ve gelişen bir kapsamı bulunmaktadır. Sağlık hukuku avukatının görevlerinin tamamının tespit edilmesi ve sayılması oldukça güç olmakla beraber başlıca görevleri şunlardır:

 • Sağlık kuruluşları ve ilaç – medikal şirketlerine hukuki danışma hizmeti sunmak,
 • Malpraktis (doktor hatası) kaynaklı ceza davaları ile maddi ve manevi tazminat davalarının takibini gerçekleştirmek,
 • Sağlık kuruluşları ile ilaç – medikal alanında faaliyet gösteren şirketlerin çalışanları, hastaları ve tedarikçilerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve sona erdirilmesi,
 • Sağlık kuruluşlarına karşı başlatılan iş davalarının takibini gerçekleştirmek,
 • Sağlık kuruluşlarının personellerine ait özlük dosyalarının hazırlanmasına ilişkin hukuki danışma hizmeti sunmak,
 • Sağlık hukuku alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin ticari iş ve işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Doktorlara, hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına karşı açılan malpraktis kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza davalarının takibini gerçekleştirmek,
 •  Hasta ve sağlık çalışanları ile sigorta şirketleri arasında gerçekleşen dava ve işlemlerin takibini gerçekleştirmek,
 • İlaç patentleri ve marka başvurularını yapmak, tescil işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Hata haklarının ihlaline karşı davalar,
 • Sağlık çalışanlara karşı uygulanan şiddet ve tehdit eylemlerine karşı davalar,
 • Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanların idari ve mesleki sorumluluklarına karşı yürütülen idari davaların takibi.

Malpraktis Ne Demektir? Malpraktis Avukatı Kimdir ve Ne Yapar?

Malpraktis, doktor veya hemşire gibi diğer sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilmesi gereken tıbbi müdahalenin hukuka aykırı olarak uygulanması ve hiç uygulanmamasıdır. Halk arasında malpraktise genellikle doktor hatası denilmektedir. Malpraktis davalarında yalnızca sağlık çalışanlarının değil, aynı zamanda ilgili sağlık kuruluşunun da bu hususta sorumluluğu bulunmaktadır. 

Malpraktis (doktor hatası) sebebiyle hem hukuki hem de cezai sorumluluk doğmaktadır. Malpraktisten kaynaklı olarak maddi ve tazminat davası, malpraktis sebebiyle yürütülen soruşturma ve ceza davaları ile idari davaların takibi malpraktis avukatları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Florya Hukuk Bürosu olarak birçok sağlık kuruluşuna ve bireylere sağlık hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Herhangi bir hak kaybı yaşamamanız ve oluşan zararların giderilmesi için sağlık hukuku alanında uzmanlaşmış tecrübeli avukat kadromuz ile iletişim kurabilirsiniz. 

Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.