İş Hukuku | Avukat Burak Evci

Avukat Burak Evci olarak iş hukuku alanında uzman avukatlarımızla hukuki destek ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü.

Avukat Burak Evci; iş hukuku alanında  işçi hakları ve işveren hakları olarak ayrılabilecek her iki dal açısından da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki konuları ele alan ve bu konuda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları düzenleyen kanundur. En önemli işlevlerinden bir tanesi de, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemesidir.

İş Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

 • İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü
 • Kıdem, ihbar, fazla mesai, genel tatil vb. alacaklara ilişkin davalar
 • İşe iade davaları
 • Mobbing ve işyeri tacizi ve buna bağlı tazminat davaları
 • İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması
 • İş hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi
 • İşçi – işveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması
 • İşçi – işveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması
 • İşçi – işveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması
 • Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin yürütülmesi ve danışmanlık verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin hazırlanması
 • Vardiya destek primi vb. tazminat davaları
Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.