Fikri Mülkiyet ve Sınai Haklar Hukuku

Avukat Burak Evci

Fikri mülkiyet hukuku, her türlü marka, eser, logo, icat sahiplerine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak ticari ilişkiler ve yapılacak başvuruları kapsayan bir özel hukuk dalıdır. 

Edebi eserler, müzik, mimari eserler, fotoğraflar ve resimler gibi sanat eserlerine ilişkin doğmuş ve doğacak olan bütün haklar, fikri mülkiyet hukuku kapsamında yer almaktadır. 

Sınai haklar ise, sanayiye, teknolojik yeniliklere, tasarımlara, bilgisayar yazılımları ve veri tabanlarına ilişkin olarak doğmuş ve doğabilecek hakları kapsamaktadır. Sayılan hususlara ilişkin olarak doğan hakların üretilmesi ve satılması sınai haklara ilişkindir. 

Fikri ve Sınai Haklar Avukatı Kimdir?
Fikri ve sınai haklar, fikri mülkiyet hukuku ve sınai haklar hukuku kapsamında yer alan başvurular, söz konusu haklardan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve ilgili mevzuata ilişkin her türlü iş ve dava takibini gerçekleştiren avukatlardır. Gerek gerçek kişiler gerekse de tüzel kişiler açısından fikri ve sınai haklar söz konusu olmakla beraber söz konusu alan uzmanlık ve tecrübe gerektirmektedir. 

Fikri ve Sınai Haklar Avukatının Görevleri Nelerdir?
Fikri ve sınai haklara ilişkin her türlü işlemler ve yaşanan uyuşmazlıklardan doğan davalar, fikri ve sınai haklar avukatının görevleri arasında yer almaktadır. 

Fikri ve sınai haklar avukatının görev alanına giren başlıca iş ve davalar şu şekildedir:

 • Marka başvuruları ve reddine ilişkin itirazlar,
 • Haksız rekabet davaları,
 • Patent başvuruları ve reddine ilişkin itirazlar,
 • Faydalı model başvuruları ve reddine ilişkin itirazlar,
 • Marka tescil işlemleri,
 • Telif hakkına dair eserlerin işletilmesi,
 • Lisans sözleşmelerinin düzenlenmesi ve sonlandırılması,
 • Mali hak devir ve kullanma sözleşmeleri,
 • Marka, patent, faydalı model, telif ve tasarım hakkına tecavüz davaları,
 • Hükümsüzlük davaları,
 • Ticari sırların korunması ve yaşanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar,
 • Müspet ve menfi tespit davaları,
 • Maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Türk Patent Enstitüsü (TPE) kararlarına karşı davalar,
 • Tescil yenileme işlemleri.

Fikri Mülkiyet Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Fikri mülkiyet avukatı ya da sınai haklar avukatı, gerekli hukuki donanıma sahip ve tecrübeli olmalıdır. Fikri mülkiyet ve sınai haklar hukukunun birçok özellik barındırması, kapsamının geniş olması ve sürekli olarak değişim içerisinde bulunması nedeni ile fikri mülkiyet avukatının talepleri karşılayabilecek nitelikte olması önem arz etmektedir. 

Florya Hukuk Bürosu olarak fikri mülkiyet ve sınai haklar hukuku kapsamında birçok bireye ve kuruma hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta ve dava takiplerini gerçekleştirmekteyiz. Fikri ve sınai haklar hukukuna ilişkin olarak yaşanacak her türlü uyuşmazlık ve doğan haklara ilişkin hukuki danışma hizmetimizden faydalanmak için tecrübeli ve dinamik avukat kadromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.