Ticaret ve Şirketler Hukuku

Avukat Burak Evci

Ticaret ve şirketler hukuku, oldukça geniş bir kapsama sahip olup ticaret şirketlerinin kurulmasına, birleşmesine, bölünmesine, devredilmesine, şirket tipinin değiştirilmesine, şirketlerin tasfiyesine ilişkin yasaları ve hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. 

Ticaret hukuku, bünyesinde şirketler hukukunu da kapsamakta olan daha geniş bir kavramdır. Ticaret hukuku, ticari nitelikteki bütün iş ve işlemleri kapsamaktadır. Alt dalları altında ise şu hukuk dalları bulunmaktadır:

 • Şirketler hukuku,
 • Ticari İşletme hukuku,
 • Kıymetli evrak hukuku,
 • Taşıma hukuku,
 • Deniz ticareti hukuku,
 • Sigorta hukuku. 

Ticaret hukukunun özelliklerinden bahsetmek gerekirse başlıca özellikleri şunlardır:

 • Ticari teamüllere ilişkin değerlendirmelerde bulunur,
 • Özel hukuk dalıdır,
 • Ticari yaşamdan kaynaklı olarak kamu güveninin ön planda tutulmasını amaçlar.

Türk Ticaret Kanunu’nda hukukumuzda yer alacak olan şirket tipleri düzenlenmiştir. Bu şirketler şunlardır:

 • Anonim şirket,
 • Limited şirket,
 • Kooperatif şirket,
 • Komandit şirket,
 • Kolektif şirket,
 • Adi şirket. 

Ticaret Hukuku Avukatı Kimdir?

Hukukumuzda her ne kadar belirli bir alanda uzmanlaşarak ilgili hukuk dalının avukatı olmaya ilişkin bir tanım bulunmasa da ticaret hukuku alanında faaliyet gösteren, dava ve iş takibi gerçekleştiren avukatlara halk arasında “ticaret hukuku avukatı” denilmektedir.

Ticaret hukukuna ilişkin herhangi bir uyuşmazlığın çözümü noktasında bir avukattan hukuki destek alınması fazlasıyla önem arz etmektedir. Ticaret hukukunun geniş bir kapsama sahip olması ve uzmanlık gerektiren bir alan olması nedeni ile ticari iş ve işlemlerinizi vekil aracılığı ile hukuki destek alarak gerçekleştirmeniz yaşanması muhtemel hak kayıplarının önüne geçecektir. 

Şirketler Hukuku Avukatı Kimdir?

“Şirketler hukuku avukatı” tıpkı ticaret hukuku avukatı gibi halk arasında şirketlere hukuki danışmanlık veren ve şirketlerin dava ve iş takiplerini yapan avukatlara denilmektedir. Şirketlerin gerçekleştirdikleri ticari işlerin hukuki sonuçları düşünüldüğü takdirde herhangi bir hatalı ya da eksik işlemin oluşturabileceği zarar fazladır. 

Şirketlerin bir hukuk danışmanı olarak kendilerini adli ve idari yargı organları karşısında vekille temsil ettirmesi, gerçekleştirilen ticari işlerin hukuki sonuçları ve gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olması şirketin devamlılığı ve gelişimi açısından fazlasıyla önem arz etmektedir. 

Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı Seçilirken Neye Dikkat Edilmelidir?

Ticaret avukatı veya şirketler avukatı hususunda bir değerlendirme yapılırken aşağıda yer alan başlıca hususlara dikkat etmek oldukça önemlidir. Kendisini vekille temsil ettirecek olan şirketin özellikle dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Tecrübeli ve dinamik olması,
 • Hukuki donanıma sahip olması,
 • Yaşanacak rizikoları öngörebilir olması,
 • Şirketin gerçekleştireceği hukuki iş ve işlemler hakkında şirkete gereken bilgi ve riskleri bildirmesi,
 • Ticari işlerden kaynaklanabilecek risklere ilişkin analiz yapması,
 • Çözüm odaklı olması,
 • Stres yönetimini gerçekleştirebilmesi,
 • Disiplinli olması,
 • Güncelliğini koruması.

Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

Ticaret avukatı veya şirketler avukatı tarafından vekil olarak temsil edilen şirketlerin her türlü hukuki iş ve işlemleri güncel mevzuata uygun olarak hukuki yönden değerlendirilerek ilgili şirkete bildirilmelidir. Söz konusu hukuki iş ve işlemlerin takibi ve dava süreçleri herhangi bir hak mahrumiyeti yaşanmaması için önem arz etmektedir.

Ticaret ve şirketler hukuku avukatının başlıca görevleri şunlardır:

 • Şirketlerin gerçekleştirecekleri sözleşmeleri hazırlamak,
 • Şirketlerin imzalayacakları her türlü sözleşme ve evrakları inceleyerek risk analizi yapmak,
 • Çek, senet gibi kıymetli evraklardan kaynaklanan her türlü alacağın tahsilini icra organları nezdinde gerçekleştirmek,
 • Şirketler tarafından tutulması zorunlu olan evrak ve defterlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Sermaye artırılması ve sermaye azaltılmasına ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 • Şirketlerinin kurulması, 
 • Şirketlerin birleşmesi, 
 • Şirketlerin bölünmesi, 
 • Şirketlerin devredilmesi,
 • Şirket tipinin değiştirilmesi, 
 • Şirketlerin tasfiyesi,
 • Şirket yönetim kurulu iş ve işlemlerinin takibi ile hukuki danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Şirketlerin yurtdışı kaynaklı işlemlerinden kaynaklanan alacaklarının tahsilinin sağlanması,
 • Şirketlerin yurtdışı hukuki iş ve işlemleri konusunda çözüm ortakları ile iletişime geçerek sürecin hızlandırılması hususunda etkin olmak,
 • Mevzuat değişiklikleri noktasında güncel değerlendirmelerde bulunarak şirketlerin bilgilendirilmesi,
 • Haksız rekabet davaları,
 • Uluslararası tahkim başvuruları,
 • Konkordato davası,
 • Tazminat ve alacak davaları,
 • Taşıma sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
 • Cari hesap sözleşmelerinden kaynaklanan davalar.

Florya Hukuk Bürosu olarak ticaret ve şirketler hukuku alanında avukatlık ve danışma hizmeti sunmaktayız. Ulusal ve uluslararası ticari iş ve işlemlerin hukuki yönden takibi ile birçok kurumsal şirkete sağladığımız fayda ile şirketlerin devamlılığı ve gelişimine katkıda bulunmaktayız. Herhangi bir hak kaybınızın önüne geçilmesi için ticaret ve Şirketler hukuku alanında tecrübeli ve dinamik ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.