Miras Hukuku | Avukat Burak Evci

Avukat Burak Evci olarak miras hukuku alanında ortaya çıkabilecek sorunları çözüme ulaştırmada profesyonel çözüm odaklı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Miras taksim sözleşmesi düzenlenmesi

Avukat Burak Evci; miras hukuku alanında ortaya çıkabilecek sorunları çözüme ulaştırmada profesyonel çözüm odaklı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Miras Hukuku Nedir?

Miras Hukuku, ölen kişinin geride bıraktığı mal varlığınının düzenlemesini yapan bir hukuk dalıdır. Miras hukukundaki amaç ölen kişinin bıraktığı mal varlığını mirasçılar arasında problemsiz şekilde paylaştırılmasını sağlar.

Miras Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

 • Mirasın reddi
 • Mirastan feragat
 • Iskat
 • Mirasçılık belgesinin alınması
 • Miras paylarının devri
 • Miras ortaklığı için temsilci atanması
 • İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi
 • Miras sebebiyle istihkak davaları
 • Miras sebebiyle açılacak izaleyi şüyu davaları
 • Terekede ihtiyati tedbirler
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Vasiyetnamenin iptali davası
 • Mirasta iade davası
 • Miras sözleşmesi
 • Vasiyetname düzenlemesi
 • Miras taksim sözleşmesi düzenlenmesi
Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.