Miras Hukuku

Avukat Burak Evci

Miras hukuku, bir kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ile aktif ve pasif malvarlıklarına ilişkin olarak uygulanacak hükümlerin yer aldığı hukuk dalıdır. 

Miras hukuku; miras bırakan (muris) olarak adlandırılan vefat eden veya gaipliğine karar verilen kişinin malvarlığının mirasçılarına nasıl, hangi yollarla ve hangi oranlarla paylaştırılacağını, söz konusu mirasın reddi halinde uygulanacak hükümleri ve vasiyetname ilişkilerini konu almaktadır.

Miras Avukatı Kime Denir?

Hukukumuzda her ne kadar belli bir alanda ihtisaslaşmak söz konusu olmasa da uzun süre boyunca miras hukuku alanında faaliyet göstermiş ve göstermekte olan avukatlara “miras avukatı”  ya da “miras hukuku avukatı” denilmektedir

Miras avukatı, miras hukuku kapsamına giren konularda uzmanlık göstermekle beraber söz konusu alanda faaliyet gösteren avukatlara denilmektedir. 

Miras Avukatının Görevleri Nelerdir?

Miras hukuku, kapsam itibari ile oldukça geniş bir hukuk dalıdır. Miras avukatının görevlerine ilişkin olarak uygulamada sıklıkla karşılaşılan işlem ve davalar şu şekildedir:

 • Tenkis davası,
 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası ) davası,
 • Mirasın reddi davası,
 • Mirastan kaynaklı olarak ortaklığın giderilmesi (İzale-i şüyu) davası,
 • Terekenin tespitine ilişkin davalar,
 • Mirastan feragat sözleşmesi,
 • Miras sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Vasiyetname işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti,
 • Veraset ilamının (Mirasçılık belgesinin) alınması,
 • Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin iptali davası,
 • Mirasın reddinden dönme davası.

Florya Hukuk Bürosu olarak; miras hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimiz ile tecrübe ve titizlik gerektiren bir alan olan miras hukukuna ilişkin her türlü sözleşme ve dava takibini gerçekleştirebilmekteyiz. Miras hukukuna ilişkin olarak herhangi bir hak mahrumiyeti yaşamamanız için uzman miras avukatı kadromuzla iletişime geçebilirsiniz. 

Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.