Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Avukat Burak Evci

Yabancılar ve vatandaşlık hukuku,  Türkiye’ye gelmiş olan yabancıların hukuki ve vatandaşlık ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. 

Yabancılar ve vatandaşlık hukukunun kapsamına birçok hukuki ihtilaf ve başvuru girmekte olup uygulanacak olan mevzuatın kapsamı oldukça geniştir. 

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı Kime Denir?
Her ne kadar hukukumuzda belirli ve tek bir alanın avukatı olarak uzmanlaşmak zorunlu olmasa da uygulamada genellikle yabancılar ve vatandaşlık hukukuna ilişkin olarak dava ve iş takibi gerçekleştiren avukatlara “yabancılar ve vatandaşlık hukuku avukatı” veya “vatandaşlık avukatı” denilmektedir. 

Yabancılar ve vatandaşlık hukukunun birçok hukuk dalı ile iç içe olması ve sürekli bir değişim içerisinde bulunması nedeni ile yaşanacak uyuşmazlıkların yabancılar ve vatandaşlık hukuku avukatı tarafından takip edilmesi ve gerçekleştirilecek işlemler konusunda hukuki danışmanlık hizmetinden faydalanılması gerekecektir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?
Yabancılar ve vatandaşlık hukuku avukatının yapılacak olan başvurular ve başvurulara verilen kararlara karşı açacağı davalar kapsamı oldukça geniştir. 

Yabancılar ve vatandaşlık hukuku avukatının görevlerinden bazıları şunlardır:

 • Yabancıların gayrimenkul edinme hakkına ilişkin işlemler,
 • Yabancı sermayeli şirket kurma işlem ve başvuruları,
 • Yabancı sermayeli şirketlere ortak olma işlemleri,
 • İkametgâh izni başvuruları,
 • Çalışma izni başvuruları,
 • Sözleşmelerin düzenlenmesi ve hukuka uygun olarak sona erdirilmesine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti,
 • Aile ikamet izni başvuruları,
 • Vatandaşlık başvuruları,
 • Katma değer vergisinden muafiyet başvuruları,
 • İkamet izinlerinin uzatılmasına ilişkin başvurular,
 • Boşanma ve aile hukukuna ilişkin davaların takibi,
 • Soruşturma ve ceza davalarının takibi,
 • Yatırım seçimlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti,
 • Yabancı mahkemeler tarafından verilmiş mahkeme kararlarına ilişkin tanıma ve tenfiz,
 • Turkuaz kart başvuruları,
 • Yapılan başvuruların reddine karşı kanun yollarına başvuru.

Florya Hukuk Bürosu olarak yabancılar ve vatandaşlık hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve yaşanabilecek ihtilaflara ilişkin olarak birçok gerçek ve tüzel kişiye hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Yabancılar ve vatandaşlık hukukuna ilişkin başvuruların ve davaların takibini bu alanda uzmanlaşmış ve tecrübe sahibi olan uzman avukat kadromuz ile takip etmeniz halinde  herhangi bir hak kaybı yaşamanızın önüne geçebilirsiniz.  

Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.