Gayrimenkul Hukuku

Avukat Burak Evci

Gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun bir alt dalı olup taşınmaz mallara ilişkin olarak gerçekleşen hukuki uyuşmazlıkları konu alan özel hukuk dalıdır. 

Gayrimenkul binaları; apartmanlar, tapu kütüğüne kayıtlı bulunan haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bulunan haklar ve arsalarla birlikte tüm taşınmaz malları nezdinde bulundurmaktadır. 

Gayrimenkul Hukukunun Kapsamı Nedir?

Gayrimenkul hukuku, mevzuatı gereği karmaşık bir yapıya sahiptir. Gayrimenkul hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların alanında uzmanlaşmış bir avukat tarafından takip edilmesi oldukça önem arz etmektedir. 

Gayrimenkul hukukunun geniş bir kapsamı bulunmakta olup başlıca olanları şunlardır:

 • Tapu kütüğüne tescil işlemleri,
 • İpotek hakkı,
 • Paylı mülkiyet hakkı,
 • Elbirliği ile mülkiyet hakkı,
 • Yolsuz tescil işlemleri,
 • Terkin işlemleri,
 • Taşınmaz alım – satım sözleşmeleri,
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi,
 • Kamulaştırma işlemleri,
 • Kamulaştırma bedelinin düşük tespit edilmesine karşı işlemler,
 • Kira sözleşmeleri,
 • Tahliye işlemleri,
 • Tapu iptal ve tescili,
 • Kentsel dönüşüm işlemleri,
 • Ortaklığın giderilmesi davası,
 • Kadastro davaları,
 • Kira değer tespiti davası,
 • Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) davası,
 • El atmanın önlenmesi (Müdahalenin men’i) davası,
 • İmar Barışı başvurusu,
 • Şufa (Önalım Hakkı) davası.

Gayrimenkul Avukatı Kime Denir?

Her ne kadar hukukumuzda belirli ve tek bir alanın avukatı olarak uzmanlaşmak zorunlu olmasa da uygulamada gayrimenkul hukukuna ilişkin olarak faaliyet göstermekte olan avukatlara “gayrimenkul avukatı” ya da “gayrimenkul hukuku avukatı” denilmektedir.

Gayrimenkul hukukuna uygulanacak olan mevzuatın kapsamlı bir yapısının olması nedeni ile gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşmış gayrimenkul avukatı tarafından takip edilmesi gerekecektir. 

Gayrimenkul Avukatının Görevleri Nelerdir?

Gayrimenkul hukuku uzmanlık gerektiren bir alan olup gayrimenkul avukatının başlıca görevleri şunlardır:

 • Tapu kütüğüne tescil işlemlerinde hukuki sürecin yürütülmesi,
 • İpotek hakkının tesisi ve kaldırılmasına ilişkin işlemler,
 • Yolsuz tescil işlemlerine ilişkin davaların takibi,
 • Terkin işlemlerine ilişkin hukuki sürecin yönetilmesi,
 • Taşınmaz alım – satım sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü,
 • Kamulaştırma işlemlerine ilişkin işlemlerin takibi,
 • Kamulaştırma bedelinin düşük tespit edilmesine karşı işlemler,
 • Kira sözleşmelerinin düzenlenmesi ve sona erdirilmesi,
 • Tahliye işlemlerine ilişkin dava ve icra takipleri,
 • Tapu iptal ve tesciline ilişkin davaların takibi,
 • Kentsel dönüşüm işlemleri,
 • Ortaklığın giderilmesi davasının takibi,
 • Kadastro davalarının takibi,
 • Kira değer tespiti davasının takibi,
 • Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) davasının takibi,
 • El atmanın önlenmesi (Müdahalenin men’i) davasının takibi,,
 • İmar Barışı başvurusuna ilişkin sürecin gerçekleştirilmesi ve takip edilmesi,
 • Şufa (Önalım Hakkı) davasının takibi,
 • Yabancıların taşınmaz edinme işlemlerine karşı işlemlerin başvurusu ve takibi.

Florya Hukuk Bürosu olarak gayrimenkul hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve yaşanabilecek ihtilaflara ilişkin olarak birçok şirket ve bireye hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Gayrimenkul hukukuna ilişkin olarak herhangi bir hak kaybı yaşamamanız ve yaşanacak sürecin hızlı çözülmesi adına gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimizle iletişim kurabilirsiniz.

Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.