Hukuk Müşavirliği

Avukat Burak Evci

Hukuk müşaviri, bireylerin ve kurumların her türlü hukuki işlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi, sona erdirilmesi hususlarında profesyonel olarak risk analizleri yapan, çözüm önerilerinde bulunan ve destek sağlayan avukatlara denilmektedir. Hem hukuki yönden dava ve işlemler hem de ceza soruşturması ve davasına ilişkin hukuki destek ve iş takibinin gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. 

Hukuk müşavirliği ikiye ayrılmaktadır:

 • Kurumsal hukuk müşavirliği,
 • Bireysel hukuk müşavirliği.

Kurumsal Hukuk Müşaviri Nedir?

Kurumsal hukuk müşaviri, gerçek kişilerin haricinde kamu ve özel kurumların her türlü hukuki iş ve davalarının takibi ile yazışmaları yapmak, icra takiplerini gerçekleştirmek, düzenlenecek sözleşmelerin hukuka ve mevzuata uygunluğunu takip etmek, sözleşmelerin sona ermesinde hukuki destek sunmak, adli ve idari mercilerde temsilciliğini yapmak, her türlü kurum ve şahıs nezdinde şirket adına bulunan bilgi ve belgeleri talep etmek gibi işlemleri gerçekleştiren hukuk müşaviridir. 

Kurumsal hukuk müşaviri, hizmet olarak tecrübe ve güncel mevzuat bilgisini gerektirmekte olup oldukça önem arz etmektedir. Şirketlerin gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği hukuki işlerde herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için hukuk müşaviri desteği sağlaması gerekmektedir. 

Şirketlerin çalışma prensipleri ve usullerinin farklı olması nedeni ile her şirket bakımından farklı hukuki destek ve çözüm önerilerinde bulunmak gerekmektedir. Şirketlerin devamlılığı ve gelişimi açısından gerçekleştireceği iş ve işlemlerin sağlıklı bir süreç olarak yönetilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti alması zorunlu hale gelmektedir. 

Bireysel Hukuk Müşaviri Nedir?

Bireysel hukuk müşaviri, kurumsal hukuk müşavirinden farklı olarak kişilerin her türlü hukuki iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesinde hukuki danışma hizmeti sunulması anlamına gelmektedir. 

Bireylerin yapacakları sözleşmelerin kurulması, denetlenmesi ve sona ermesi, gerçekleştirilmek istenen hukuki eylemler neticesinde risk analizleri yapılarak kişilerin bilgilendirilmesinin sağlanması, her türlü dava, icra takibi, soruşturma aşamalarının takibini sağlamak bireysel hukuk müşavirinin başlıca görevlerindendir. 

Hukuk Müşaviri ile Avukat Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hukuk müşaviri tarafından gerçekleştirilecek hukuki işlemlerin sonuçlarına ilişkin analizler ve çözümler sunulmakta iken avukatlar tarafından genellikle gerçekleşmiş olan eylemlerin hukuki sonuçları söz konusudur. Yani hukuk müşaviri tarafından daha geniş bir kapsam olarak önleyici  ve telafi edici hukuk hizmeti sunulmakta iken avukatlar tarafından genellikle telafi edici nitelikte hukuki hizmet sunulmaktadır. 

Hukuk müşaviri tarafından avukatlardan farklı olarak genellikle kurumsal yapılarla çalışmalar gerçekleştirilip yürütüleceğinden şirketler ve ticaret hukuku alanında güncel mevzuata hakim ve tecrübeli olunması fayda sağlayacaktır. 

Hukuk Müşavirinin Görevleri Nelerdir?

Hukuk müşaviri olarak da hukuki danışma hizmeti sunmuş olduğumuz hukuk büromuzda başlıca yürütülen işlemler şu şekildedir:

 • Şirketlerin kuruluşu,
 • Şirketlerin birleşmesi,
 • Şirketlerin devri,
 • Şirketlerin sermaye artırımları ve sermaye indirilmesinde hukuki danışma hizmeti sunmak,
 • Vergi hukuku kapsamında bireylerin ve şirketlerin hukuki iş ve işlemlerini denetlemek, düzenlemek ve hukuka uygun hale getirilmesi hususunda bilgilendirmelerde bulunmak,
 • İcra takiplerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ceza dava ve soruşturma aşamalarında vekil sıfatı ile yer almak,
 • Hukuki yazışmaların yapılmasını sağlamak,
 • Gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan hukuki eylemlerin risk analizlerini yaparak bilgilerde bulunmak ve önleyici hukuk kapsamında tavsiyelerde bulunmak. 

Florya Hukuk Bürosu olarak birçok bireye ve kuruma hukuk müşaviri olarak hizmet vermekteyiz. Gerçekleştirilen veyahut gerçekleştirilecek her türlü hukuki iş ve işlemin yürütülmesi ve hak kayıplarının önüne geçilmesine ilişkin olarak uzun yıllar boyunca hukuk müşaviri olarak hizmet sunmuş olan tecrübeli ve dinamik ekibimizle iletişim kurabilirsiniz.

Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.