Ceza Hukuku | Avukat Burak Evci

Avukat Burak Evci olarak Ceza Hukuku alanlarında karşılaşabileceğiniz yaptırımlara karşı etkin danışmanlık ve dava takibi hizmetini sizlere sunuyoruz.

 

Ceza hukuku, suç ve ceza tanımlarını konu almaktadır. Suç, ilgili kanunlar nezdinde yanlış, başka bir kişinin özgürlüklerini sınırlayan, haksız eylem olarak kabul edilen ve ceza kanunları ile yasaklanan davranışlardır. Ceza ise söz konusu yasalara aykırı davranarak suç işleyen kişilere karşı uygulanan müeyyide yani yaptırımlardır. 
 
Ceza hukuku, yasalarda düzenlenmiş olan eylem ve durumların sonuçlarını yaptırıma bağlayan hukuk dalıdır. Söz konusu eylemler yapma ya da yapmama şeklinde gerçekleştirilebilecektir. Ceza hukuku, hukuk kavramı içerisinde yer alan özel ve kamu hukuku bağlamında bir kamu hukuku dalıdır. 
 
Ceza hukuku kapsamında yer alacak bazı kanunlar şu şekildedir:
 • Türk Ceza Kanunu,
 • Ceza Muhakemesi Kanunu,
 • Terörle Mücadele Kanunu,
 • Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun.
Belirtmek gerekir sayılan kanunların dışında da bazı kanunlarda suç tiplerine yer verilmiştir. Örneğin İcra ve İflas Kanunu’nda icra ceza mahkemeleri nezdinde görülecek olan suçlar ve Türk Ticaret Kanunu’nda ticari faaliyetlere aykırı eylemlere ilişkin olarak işlenen suçlara yer verilmiştir.

Ceza Hukuku kapsamına girecek suçlarda yargılama ve inceleme yapmaya yetkili adli merciler ise şunlardır
 • Ağır Ceza Mahkemeleri,
 • Asliye Ceza Mahkemeleri,
 • Çocuk Mahkemeleri,
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri,
 • İcra Ceza Mahkemeleri,
 • Sulh Ceza Hâkimlikleri,
 • Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri,
 • Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri,
 • Yargıtay Ceza Daireleri.
 Ceza Avukatı Kimdir? 
Ceza avukatı, ceza hukuku kapsamına giren konularda uzmanlık göstermekle beraber söz konusu alanlarda faaliyet gösteren avukatlara denilmektedir. Hukukumuzda her ne kadar belli bir alanda ihtisaslaşmak söz konusu olmasa da uzun süre boyunca ceza hukuku alanında faaliyet göstermiş ve göstermekte olan avukatlara “ceza avukatı” denilmektedir.
 
Ağır Ceza Avukatı Kimdir?
Ağır Ceza Mahkemeleri, ceza miktarı bakımından en ağır suç tiplerine bakmakla görevlidir. Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan dava ve işler konusunda faaliyet göstermekte olan avukatlara ise “ağır ceza avukatı” denilmektedir. Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan bazı suçlar şunlardır:
 • Yağma,
 • Rüşvet,
 • Zimmet, 
 • İrtikâp,
 • Kasten Adam Öldürme,
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama,
 • Taksirle ölüme neden olma,
 • Hileli iflas,
 • Nitelikli dolandırıcılık,
 • Resmi belgede sahtecilik,
 • Devletin egemenliğine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar,
 • Propaganda yapma,
 • Örgüt üyeliği,
 • Anayasal düzene karşı suçlar,
 • Devlet sırlarına karşı suçlar.
Ceza hukukunun oldukça önem arz eden ve uzmanlık gerektiren bir konu olması nedeni ile ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı tarafından söz konusu somut olaya ilişkin olarak uygulanacak kanun hükümlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi ve tespiti gerekecektir. Kişi özgürlüklerinin söz konusu olması nedeni ile somut olayın, eylemlerin ayrıntılı olarak incelenmesi ve bu hususta gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. 
 
Ceza Avukatı Ücretleri Ne Kadardır?
Her yıl için Resmi Gazete’de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmakta olup Avukatlık Kanunu madde 163/3 hükmü uyarınca avukatların belirlenen tarife ücretlerinin altında dava alması ve danışmanlık yapması yasaktır. 
 
Ceza hukuku kapsamında yer alan davaların uzmanlık ve tecrübe gerektirmesinin yanında ayrıntılı ve titizlikle incelenmesi de gerekmekte olup her somut olay ayrı ayrı değerlendirileceğinden somut olaya ilişkin olarak ücret belirlemesi yapılması gerekecektir.  
 
Florya Hukuk Bürosu olarak ceza hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimiz ile tecrübe ve titizlik gerektiren bir alan olan ceza hukukuna ilişkin her türlü soruşturma ve dava takibini gerçekleştirebilmekteyiz. Ceza yargılaması içerisinde mağdur, suçtan zarar gören, malen sorumlu veya sanık ya da şüpheli olmanız halinde herhangi bir hak mahrumiyeti yaşamamanız için uzman avukat kadromuzla iletişime geçebilirsiniz.
Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.