Bilişim Hukuku

Avukat Burak Evci

Bilişim hukuku, günümüzde hayatın her alanında var olan ve sürekli değişim içerisinde bulunan teknoloji ile bu teknolojiden kaynaklanan özellikle suçları kapsayan bir özel hukuk dalıdır.
Bilişim hukuku, özellikle teknolojinin sürekli değişiminden kaynaklı olarak yeni ve uzmanlık gerektiren bir alandır. 
Bilişim hukuku, internet ve teknolojiden kaynaklanan siber suçlara ilişkin birçok işlem ve davayı kapsamaktadır. 

Bilişim Avukatı Nedir?
Uygulamada sıklıkla bilişim hukuku kapsamında kalan siber suçlara ilişkin dava ve iş takibi yapan, faaliyet alanları arasında siber suçların ağırlıklı olarak bulunduğu avukatlara halk arasında “bilişim avukatı”, “bilişim hukuku avukatı” ya da “siber suç avukatı” denilmektedir.
 
Ülkemizde avukatların belli bir alanda uzmanlaşma ve yalnızca o kapsamda davalar alma zorunluluğu bulunmamakla beraber siber suçlara ilişkin olarak takibi gerçekleştirilmesi gereken soruşturma ve davalarda bilişim avukatının gerekli hukuki donanıma sahip ve bu alanda tecrübeli olması önem arz etmektedir. 
 
Bilişim Avukatı / Siber Suç Avukatı Ne İş Yapar?
Bilişim avukatı ya da diğer bir deyişle siber suç avukatı, teknolojik gelişimlerden kaynaklanan ve bilişim araçlarının araç olarak kullanılmasından kaynaklanan suçlar ve bu hususta yaşanacak hukuki uyuşmazlıkların takibini gerçekleştirir.
 
Bilişim avukatı / siber suç avukatı, yalnızca dava takibi yapmamakta olup aynı zamanda gerçekleşme ihtimali bulunan hukuki sorunların önüne geçmek amacıyla hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta, bilişim hukuku kapsamında bulunan sözleşmelerin düzenlenmesi ve sona erdirilmesine ilişkin olarak hizmet vermektedir.
 
Bilişim Avukatının Görevleri Nelerdir?
Bilişim avukatının ya da diğer bir deyişle siber suçlar avukatının teknolojinin sürekli olarak değişim ve gelişim göstermesi sebebi ile görevleri bu duruma paralellik göstermekte olup değişiklik göstermektedir.
 
Bilişim avukatının başlıca görevlerinden bazıları ise şunlardır:
 • Erişimin engellenmesini talep etmek (İnternetten içeriğin kaldırılması),
 • Bilgi teknolojilerine ilişkin olarak marka, patent, tasarım, faydalı model başvuruları yapmak ve gerekli tescil işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Bilişim suçları (siber suçlar) alanında soruşturma ve dava takibi yapmak,
 • E-ticaret yapan şirketlere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve sona erdirilmesi,
 • İçerik ve yer sağlayıcılara hukuki danışma hizmeti sunmak,
 • Sosyal medyanın araç olarak kullanılmasından kaynaklanan soruşturma ve ceza takiplerini yapmak,
 • Lisanslama ve hakların korunmasına ilişkin işlemler,
 • Banka veya kredi kartın bilgilerinin kötüye kullanılmasından kaynaklanan hukuk ve ceza davalarının takibi,
 • Bilişim sistemlerine girme suçlarından kaynaklanan davaların takibi,
 • E-imza ve e-tebligat uygulamalarına ilişkin hukuki danışma hizmeti sunmak,
 • Sosyal medyada oluşturulan sahte sosyal medya (fake) hesapların kapatılmasına ve sahte içeriklerin yayından kaldırılmasına ilişkin hukuki danışma hizmeti sunmak,
 • Yasak program veya yasaklı cihaz kullanımına ilişkin soruşturma ve ceza takibini yapmak,
 • E-tespit işlemleri,
 • İnternet üzerinden yapılan satışlara ilişkin şirket ve bireylere hukuki danışma hizmeti sunmak.
Siber Suçlar Nelerdir? Bilişim Suçları Hangileridir?
Türk Ceza Kanunu madde 243 ile 249. maddeleri arasında bilişim suçları düzenlenmiştir. Bu suçlar şunlardır:
 • Bilişim sistemine girme suçu,
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme,
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
 • Yasak cihaz ve programlar,
 • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması. 
Florya Hukuk Bürosu olarak bilişim hukuku alanında tecrübeli ve dinamik avukat kadromuzla birçok bireye ve şirkete hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bilişim hukukuna ilişkin yaşanacak her türlü hukuki işleme karşı herhangi bir hak kaybı yaşamamanız için bilişim hukuku alanında uzman avukat kadromuz ile iletişim kurabilirsiniz.
Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.