Spor Hukuku

Avukat Burak Evci

Spor hukuku, evrensel bir nitelik arz etmesi ve finansal açısından yüksek meblağların söz konusu olması nedeni ile uzmanlık gerektirmektedir. 

Spor hukukunda temel amaç sporcuların eşitlik ilkesi gereğince herhangi bir mahrumiyet yaşamalarının önüne geçmek, yaşanan haksızlıklar karşısında adil bir şekilde cezai işlem uygulanmasını sağlamaktır. 

Spor hukuku sporcular, teknik direktörler, spor kulüpleri ve federasyonların tamamını kapsamaktadır. Dinamik yapısı sebebiyle spor hukukuna ilişkin iş ve işlemlerin takibi, güncel mevzuat ve değişikliklerin bilgisine sahip olmakla sağlıklı bir şekilde yürütülebilmektedir. 

Spor Hukuku Avukatı Kimdir?

Her ne kadar hukukumuzda belirli bir hukuk dalının vekili olarak uzmanlaşmak söz konusu olmasa da halk arasında spor hukuku alanında faaliyet gösteren avukatlara “spor hukuku avukatı” denilmektedir. 

Spor hukuku avukatı, tarafların herhangi bir hak kaybına uğramaması için spor hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar tarafından takip edilmelidir

Spor Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

Spor hukukunun dinamik ve evrensel yapısı gereğince spor hukuku avukatının başlıca görevleri şunlardır:

 • Sporcuların ve spor kulüplerinin alacaklarının tahsilini sağlamak,
 • Sporculara verilen cezaların hukuka aykırı olması halinde hukuki sürecin yürütülmesi,
 • Hukuka aykırı olarak verilmiş cezalar açısından maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmak,
 • Sporcular ve kulüpler arasında düzenlenecek sözleşmelerin düzenlenmesi ve sonlandırılması aşamalarında hukuki danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Spor kulüpleri ile sponsorlar arasındaki hukuki ilişkinin düzenlenmesi ve takibini gerçekleştirmek,
 • Spor kulüpleri ile sponsorlar arasında yaşanacak ihtilafların çözümündeki hukuki destek sunmak,
 • Sporcu ve spor kulüplerine vergi hukukuna ilişkin hukuki danışma hizmeti sunmak,
 • Yayıncı kuruluşlar arasında gerçekleştirilecek hukuki ilişkilerin düzenlenmesi,
 • Yayıncı kuruluşlar ile yaşanabilecek hukuki ihtilafların adli ve idari merciler karşısında takibini gerçekleştirmek,
 • Yabancı sporcular ve teknik adamların ülkeye giriş çıkışları, ikamet ve çalışma izinlerine ilişkin hukuki sürecin takibini gerçekleştirmek,
 • Sporcuların lisans çıkarma süreçlerinin hukuka uygun olması açısından danışma hizmeti sunmak.

Florya Hukuk Bürosu olarak spor hukuku alanında uzmanlaşmış avukat kadromuzdan hukuki hizmet alabilirsiniz. Spor hukuku kapsamında yer alan her türlü hukuki işlemin gerçekleştirilmesi ve yaşanacak ihtilaflarda hak kaybına uğramamanız için bizimle iletişime geçebilirsiniz..

Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.