İdare Hukuku

Avukat Burak Evci

İdare hukuku, devlet veya idari kurumlar ile kişi veya şirketler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Devlete ya da idari kurumlara karşı gerçekleştirilen işlemlerin tamamı idare hukuku kapsamında yer almaktadır. 

İdare, en kısa ifadeyle devletin devamlılığını sağlamak ve egemenliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin kapsamını ifade etmektedir. İdare hukuku ile devlet ve vatandaşlar arasındaki hukuki ilişkilerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi sağlanmaktadır. 

İdare hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenmektedir. İdari yargı mahkemeleri şunlardır:

 • İdare mahkemeleri,
 • Bölge idare mahkemeleri,
 • Danıştay.

İdare Hukuku Avukatı Kimdir?

“İdare hukuku avukatı” ya da “idare avukatı” genellikle uygulama içerisinde idare hukukuna ilişkin dava ve işlemleri takip eden avukatlara denilmektedir. 

İdare hukukuna ilişkin gerçekleştirilen iş ve davalarda her ne kadar avukat bulundurma zorunluluğu bulunmasa da söz konusu alanın mevzuatının oldukça geniş olması ve yaşanacak hak kayıplarının durumu gözetildiği takdirde vekil bulundurma neredeyse zorunlu hale gelmektedir.

İdare hukukunun mevzuatının çok geniş olması ve güncel olarak takip edilmesinin gerekliliği sebebiyle uzmanlık gerektiren bir alandır. İdare avukatının tecrübeli, dinamik ve hukuki donanıma sahip olması oluşacak hak kayıplarının önüne geçecektir. 

İdare Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

İdare hukuku avukatı tarafından, idare hukuku alanındaki tüm hukuki iş ve işlemler gerçekleştirilmektedir. İdare avukatı tarafından takip edilen dava ve işlemlerin bazıları şunlardır:

 • Kamulaştırma davası ve işlemleri,
 • İdari işlemin iptali davaları,
 • Yürütmenin durdurulması işlemleri,
 • Memur disiplin cezalarına ilişkin işlemler ve davalar,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv işlemleri,
 • İdari sözleşmelerin düzenlenmesi ve sona ermesi,
 • İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar,
 • Polis okulu mülakat davaları,
 • Tayin davaları ve işlemleri,
 • Karayolları Trafik Kanununa ilişkin işlemlerin iptali,
 • İdari işlemler için sunulacak olan evrakların takibi ve düzenlenmesi,
 • Tam Yargı (Tazminat) davaları,
 • Memur emekliliğine ilişkin davalar,
 • Askeri lise davaları,
 • İdarenin sorumluluğundan doğan malpraktis davaları,
 • Açıktan atama, atanmama işlemlerinin iptaline ilişkin davalar,
 • Kamu İhale Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar,
 • Devlet İhale Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar,
 • Sağlık mevzuatından kaynaklanan idari işlemlere karşı yapılacak işlem ve davalar,
 • İmar Plan Tadilatı ve Plan Tadilat Talebine ilişkin işlemler,
 • İmar Plan Tadilatı ve Plan Tadilat Talebinin reddine ilişkin işlemler,
 • İmar Para Cezası İşlemlerine ilişkin davalar,
 • İmar yıkım işlemlerine ilişkin davalar,
 • Ruhsata aykırı tadilatlar ve izinsiz yapılara karşı yapılan işlemlere karşı davalar,
 • İmar affından doğan uyuşmazlıklar,
 • Maden davaları,
 • Enerji davaları,
 • Kamulaştırmasız el atma davaları,
 • Her türlü idari sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar. 

Florya Hukuk Bürosu olarak idare hukuku alanında uzmanlaşmış avukat kadromuz ile idare hukukundan kaynaklanan her türlü iş ve uyuşmazlıkların takibini gerçekleştirmekteyiz. İdarenin eylemlerine karşı herhangi bir kaybı yaşamamanız ve oluşacak zararların önüne geçmek için tecrübeli avukat kadromuz ile iletişim kurabilirsiniz. 

Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.