Sözleşmeler Hukuku

Avukat Burak Evci

Sözleşmeler hukuku, gerçek ya da tüzel kişilerin yaptıkları sözleşmelerin tamamını kapsayan bir özel hukuk dalıdır. Söz konusu sözleşmeler ticari yaşamın gerekliliklerinden olup gerek uluslararası nitelikte düzenlenmesi gerekse de bireylerin hukuki ilişkilerini düzenlemesi sebebi ile oldukça yaygındır. 

Gerçekleştirilecek hukuki iş ve işlemlerin sözleşme aracılığı ile kararlaştırılması, bireyler ve şirketler açısından güvenilir bir nitelik arz etmektedir. Özellikle ticari yaşam içerisinde güven sarsılmaması ve tacirin basiretli davranma yükümlülüğünün bulunması nedeni ile gerçekleştirilen sözleşmeler herhangi bir hukuki ihtilafta çözüm kaynağı olarak düzenlenmektedir.

Sözleşme Nedir?

Sözleşme en az iki kişi tarafından karşılıklı olarak ve tarafların birbirlerine uygun olan irade beyanlarının açıklanması ile meydana gelen bir hukuki işlemdir. 

Sözleşmelerin kurulması aşamasında özellikle üstünde durulması gereken noktalar şunlardır:

 • Sözleşmenin asıl unsurlarının belirlenmesi,
 • Sözleşmenin taraflarının iradelerine uygun beyanlarının açıklanması,
 • Sözleşmenin geçersizliğinin düzenlenmesi,
 • Sözleşmenin şekli,
 • Sözleşmenin genel işlem koşulları,
 • Sözleşmenin iptali ve butlanı,
 • Sözleşmenin yan (ikincil) unsurlarının belirlenmesi,

Sözleşme Avukatı Nedir?

Her ne kadar hukukumuzda belirli bir hukuk dalının vekili olarak uzmanlaşmak söz konusu olmasa da halk arasında sözleşme hukuku alanında faaliyet gösteren, sözleşmelerin düzenlenmesi ve sona ermesi ile yaşanan ihtilaflar yönünden hukuki işlemleri gerçekleştiren avukatlara “sözleşme avukatı” da “sözleşme hukuku avukatı” denilmektedir. 

Sözleşme avukatı ya da diğer bir ifadeyle sözleşme hukuku avukatı, tarafların herhangi bir hak kaybına uğramaması için sözleşmeler hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar olmalıdırlar. 

Sözleşme Türleri Nelerdir?

Hukukumuzda sözleşme özgürlüğü ilkesi bulunmakta olup kanuna aykırı hususlara yer verilmediği müddetçe herkes tarafından her konuda sözleşme düzenlenebilmektedir. Başlıca sözleşme türleri ise şunlardır:

 • Kira sözleşmesi,
 • İş sözleşmesi,
 • Satış sözleşmesi,
 • Satış vaadi sözleşmesi,
 • Sigorta sözleşmesi,
 • Gayrimenkul sözleşmeleri,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi,
 • Anlaşmalı boşanma sözleşmesi,
 • Mal rejimi sözleşmeleri,
 • Mimarlık sözleşmesi,
 • Danışmanlık sözleşmesi,
 • Lisans sözleşmesi,
 • Finansal Kiralama sözleşmesi,
 • Acentelik sözleşmeleri,
 • Bayilik sözleşmeleri,
 • Kar ortaklığı sözleşmeleri,
 • Yayım ve yazılı basın sözleşmeleri,
 • Tasarım sözleşmeleri,
 • Ortaklık sözleşmesi,
 • Hizmet sözleşmesi,
 • Telif haklarına ilişkin sözleşmeler,
 • Kredi sözleşmeleri,
 • Hisse devir sözleşmeleri,
 • Alım – satım sözleşmeleri,
 • Joınt Ventures sözleşmeleri,
 • Franchise sözleşmeleri…

Sözleşme Avukatının Görevleri Nelerdir?

Sözleşmeler hukuku, genellikle gerçekleştirilecek hukuki işlemlerin ilk adımı olması sebebi ile oldukça önem arz etmekte olup alanında uzman avukatlar tarafından hukuki danışmanlık desteği alınması hak kayıplarının önüne geçecektir. Sözleşme avukatının başlıca görevleri şunlardır:

 • Sözleşmelerin düzenlenmesi,
 • Sözleşmelerin ihlal edilmesi halinde tazminat davası açmak,
 • Sözleşmelerin ihlal edilmesi halinde cezai koşulların yerine getirilmesi açısından gerekli hukuki işlemleri gerçekleştirmek,
 • Sözleşmelerin feshi,
 • Sözleşmelerden kaynaklanan alacakların tahsilini gerçekleştirmek,
 • Bireyler ve şirketler tarafından gerçekleştirilen sözleşmelere ilişkin risk analizleri yaparak hukuki danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Kira sözleşmesine ilişkin tahliye işlemleri ve davalarının takibini gerçekleştirmek.

Florya Hukuk Bürosu olarak; sözleşmeler hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimiz ile tecrübe ve titizlik gerektiren bir alan olan sözleşmeler hukukuna ilişkin her hukuki iş ve dava takiplerini gerçekleştirebilmekteyiz. Sözleşmeler hukukuna ilişkin gerçekleştireceğiniz işlemler neticesinde herhangi bir hak mahrumiyeti yaşamamanız için uzman avukat kadromuzla iletişime geçebilirsiniz. 

Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.