Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku

Avukat Burak Evci

Dış ticaret ve gümrük hukuku, ticari yaşamda faaliyet göstermekte olan şirketlerin ithalat ve ihracat dışında gümrük faaliyetlerine ilişkin bütün iş ve işlemleri kapsamaktadır.

Ülkemizde Gümrük Kanunu hükümleri ile Gümrük Yönetmeliği esas alınarak gümrük hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü gerçekleştirilir. Gümrük hukukuna ilişkin mevzuat oldukça karmaşık bir yapıda olup sürekli olarak değişiklik göstermektedir. 

Gümrük hukukuna ilişkin yaşanacak uyuşmazlıkların avukat aracılığı ile takip edilmesi, doğru ve zamanında müdahalenin gerçekleştirilmesi ile oluşabilecek zararların önüne geçmektedir. 

Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku Avukatı Kimdir?
Her ne kadar hukukumuzda belirli ve tek bir alanın avukatı olarak uzmanlaşmak zorunlu olmasa da uygulamada genellikle dış ticaret ve gümrük hukukuna ilişkin olarak faaliyet göstermekte olan avukatlara “gümrük avukatı”, “dış ticaret avukatı” ya da “gümrük hukuku avukatı” denilmektedir.

Gümrük hukukuna uygulanacak olan mevzuatın kapsamlı, karmaşık ve sürekli olarak değişiklik gösteren bir yapısının olması nedeni ile gümrük hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların uzman gümrük avukatı tarafından takip edilmesi gerekecektir. 

Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?
Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku Avukatının Görevleri, ilgili mevzuat ile ticari yaşamda görülen faaliyetler sebebi ile oldukça geniş bir kapsamdır. Dış ticaret ve gümrük avukatının başlıca görevleri ise şunlardır:

 • Uluslararası taşımacılık sözleşmelerinin düzenlenmesi ve sona erdirilmesi,
 • Uluslararası taşımacılık sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki ihtilaflara ilişkin iş ve dava takibi,
 • Uluslararası alım – satım ve kiralama sözleşmelerinin düzenlenmesi ve sona erdirilmesi,
 • Uluslararası teslim ve ödeme şekillerinin belirlenmesi hususunda hukuki danışma hizmeti sunmak,
 • Gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin itirazlarda bulunmak,
 • Gümrük vergileri ve gümrük para cezalarına ilişkin dava ve yapılan işlemlerin takibi,
 • Gümrük idareleri ile gerçekleştirilecek hukuki yazışmaların yapılması,
 • İlgili idari birimlerden izin ve talep konusunda gereken hukuki yazışmaları gerçekleştirmek,
 • Gümrük denetimlerine ilişkin hukuki danışma hizmeti sunmak,
 • Antrepo ve depolardan kaynaklanan uyuşmazlıkların takibini gerçekleştirmek,
 • El konulan eşyaların müsaderesine ilişkin hukuki sürecin takibini gerçekleştirmek,
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında bulunan soruşturma ve ceza takibini gerçekleştirmek,
 • Her türlü uluslararası sözleşmelerin düzenlenmesi, devredilmesi ve sona erdirilmesi,
 • Serbest bölgelerde gerçekleştirilecek hukuki işlemlere karşı danışma hizmeti sunmak,
 • Muafiyetler ve yatırım teşviklerine ilişkin hukuki danışma hizmeti sunmak. 

Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku Kapsamına Giren Başlıca Konular Nelerdir?

Dış ticaret ve gümrük hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde birçok hukuk dalının etkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda kalan hukuk dallarından bazıları ticaret hukuku, vergi hukuku, medeni hukuk, sözleşmeler hukuku ve ceza hukukudur. Dış ticaret ve gümrük hukukunun kapsamına ilişkin ana başlıklardan bazıları ise şunlardır:

 • Uluslararası taşımacılık sözleşmeleri,
 • Uluslararası alım ve satım sözleşmeleri,
 • Uluslararası kiralama sözleşmeleri,
 • Bayilik, acentelik ve imtiyaz sözleşmeleri,
 • Gümrük vergileri,
 • Gümrük idari para cezaları,
 • Dış ticaret şirketlerinin sermaye artırım ve azaltma işlemleri,
 • Leasing ve factoring sözleşmeleri,
 • Ödeme ve teslim şekillerine ilişkin hukuki işlemler,
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında bulunan soruşturma ve ceza dosyaları,
 • Yurtdışı yatırım danışmanlığı,
 • Yurtdışı alacaklarının tahsil edilmesi.

Florya Hukuk Bürosu olarak gümrük hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve yaşanabilecek ihtilaflara ilişkin olarak birçok şirket ve bireye hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Dış Ticaret ve Gümrük Hukukuna ilişkin olarak herhangi bir hak kaybı yaşamamanız ve yaşanacak sürecin hızlı çözülmesi adına dış ticaret ve gümrük hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimizle iletişim kurabilirsiniz. 

Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.