Borçlar Hukuku

Avukat Burak Evci

Borçlar hukuku, gerçek ve tüzel kişilerin özel borç ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Borç ilişkisi, taraflardan birinin diğerine bir işi yapma, yapmama gibi davranışlara ilişkin yükümlülükler yükleyen hukuki ilişki demektir. Borç ilişkisinin kurulması belirli bir şekil şartına bağlı olmamakla beraber taşınmaz satış sözleşmesi gibi bazı ilişkiler şekli şarta tabidir. 

Borçlar hukuku, kapsamlı bir hukuk dalı olup birçok hukuk dalı ile de ilişkilidir. Medeni hukuk, icra ve iflas hukuku, ceza hukuku, vergi hukuku, ticaret hukuku, dış ticaret ve gümrük hukuku, sözleşmeler hukuku bu hukuk dallarından bazılarıdır. 

Borçlar Hukukunun Kapsamına Giren Davalar Nelerdir?
Borçlar hukukunun kapsamının ve mevzuatının geniş olması nedeni ile belirli bir sınırlandırma yapmak mümkün olmamakla beraber borçlar hukuku kapsamına giren bazı davalar şunlardır:

 • Alacak davaları,
 • Maddi ve Manevi Tazminat davaları,
 • Tahliye davaları,
 • Satış sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
 • Kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Kira tespiti davaları,
 • Gayrimenkul davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
 • Kira bedelinin tespiti davası,
 • İpotek ve rehin hakkına ilişkin davalar,
 • Vekâlet sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
 • Sözleşmelerden kaynaklanan davalar,
 • Bağışlama sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
 • Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
 • Değer kaybına ilişkin davalar,
 • Tedbir kararlarının kaldırılmasına ilişkin davalar,
 • Takas ve ödünç sözleşmelerinden kaynaklanan davalar.

Borçlar Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?
Borçlar hukukunun belirli bir sınıra tabi olmaması nedeni ile borçlar hukuku alanında uzmanlaşmış avukatların takip edebilecekleri birçok dava ve işlem bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Alacak davalarının takibi,
 • Tahliye davalarının takibi ve icra işlemleri,
 • Satış sözleşmesinden kaynaklanan davaların takibi,
 • Kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan davaların takibi,
 • Kamulaştırma davalarının takibi,
 • Kira tespiti davalarının takibi,
 • Gayrimenkul davalarının takibi,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davaların takibi,
 • Kira bedelinin tespiti davası,
 • İpotek ve rehin hakkına ilişkin davaların takibi ve fekki (kaldırılması) işlemleri,
 • Vekâlet sözleşmelerinden kaynaklanan davaların takibi,
 • Sözleşmelerden kaynaklanan davaların takibi,
 • Araç değer kaybına ilişkin davaların takibi,
 • İhtarnameler ve ihtarnameye cevapların yapılması ve takibi,
 • Arabuluculuk başvuruları,
 • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Malpraktisten kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Miras sözleşmesinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,

Florya Hukuk Bürosu olarak borçlar hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve yaşanabilecek ihtilaflara ilişkin olarak birçok şirket ve kişiye hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Borçlar Hukukuna ilişkin olarak herhangi bir hak kaybı yaşamamanız ve yaşanacak sürecin takibi için borçlar hukuku alanında uzmanlaşmış tecrübeli ve dinamik avukat kadromuz ile iletişim kurabilirsiniz. 

Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.