Medya ve Basın Hukuku

Avukat Burak Evci

Medya ve basın hukuku; medya kuruluşları, yapımcılar, yayıncılar, sunucular, oyuncular, yazarlar ve sair kişilerin gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin yaşanan uyuşmazlıkları, basın ve medya kuruluşları ile idari birimler arasında yaşanan uyuşmazlıkları, yazılı, görsel ve işitsel medya nezdinde gerçekleşen uyuşmazlıkları konu alan bir özel hukuk dalıdır. 

Medya ve Basın Hukukunun basın özgürlüğünü esas alan bir hukuk dalı olmasının yanında kişilerin özel hayatı ve kişisel verilerine ilişkin bu özgürlüğün sınırlandırılmasına dair keskin sınırları bulunmaktadır. Kişisel hakların ihlal edilmesi ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılması televizyon, radyo, internet, dergi, gazete, kitap, broşür gibi yollarla gerçekleştirilebilmekle olup bu alanda bir sınır bulunmamaktadır. 

Medya ve Basın Hukuku Avukatı Kimdir?

Her ne kadar hukukumuzda belirli ve tek bir alanın avukatı olarak uzmanlaşmak zorunlu olmasa da uygulamada genellikle medya ve basın hukukuna ilişkin olarak dava ve iş takibi gerçekleştiren avukatlara “medya ve basın hukuku avukatı” ya da “basın avukatı” denilmektedir. 

Medya ve Basın hukukunun birçok hukuk dalı ile iç içe olması ve sürekli bir değişim içerisinde bulunması nedeni ile yaşanacak uyuşmazlıkların medya ve basın hukuku avukatı tarafından takip edilmesi, yaşanması muhtemel hak kayıplarının önüne geçecektir. 

Medya ve Basın Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

Medya ve basın hukuku, kapsamı itibari ile geniş bir hukuk dalıdır. Bu sebeple medya ve basın hukuku kapsamına giren uyuşmazlıkların takibi ile hak ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla hukuki danışma hizmetinden faydalanmak önem arz etmektedir.

Medya ve basın hukuku avukatının başlıca görevleri şunlardır:

 • Medya ve basın hukukuna ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi,
 • Basın konseyine yapılacak şikâyet ve ihbarların takibi,
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) yapılacak şikâyet ve ihbarların takibi,
 • Yazılı, görsel ve işitsel iletiler ile kişilik haklarının zarar görmesi halinde içeriğin yayından kaldırılması,
 • Yazılı, görsel ve işitsel iletiler ile kişilik haklarının zarar görmesi halinde maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Yayın yasağı, yayın toplatma, cevap hakkının doğması gibi işlemleri gerçekleştirme,
 • Yazılı, görsel ve işitsel medya organları aracılığı ile gerçekleştirilen hakaret, tehdit, onur kırıcı söylemler, iftira gibi suçların soruşturma ve ceza davasının takibi,
 • Reklam sözleşmelerinin düzenlenmesi ve sona erdirilmesi,
 • Menajerlik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve sona erdirilmesi,
 • Sponsorluk sözleşmelerinin düzenlenmesi ve sona erdirilmesi,
 • Tekzip başvuruları,
 • Oyunculuk sözleşmelerinin düzenlenmesi ve sona erdirilmesi,
 • Lisans sözleşmelerinin düzenlenmesi ve sona erdirilmesi,
 • Yapım sözleşmelerinin düzenlenmesi ve sona erdirilmesi,
 • Basın ve gazete çalışanları ile imzalanacak sözleşmelerinin düzenlenmesi ve sona erdirilmesi,
 • Sosyal medya yönetimine ilişkin sözleşmelerinin düzenlenmesi ve sona erdirilmesi,
 • Medya ve basın şirketlerinin kurulması ve sona ermesine ilişkin hukuki sürecin takibi,
 • Medya ve basın aracılığı ile gerçekleştirilen suçların soruşturma ve ceza davalarının takibi.

Florya Hukuk Bürosu olarak medya ve basın hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve yaşanabilecek ihtilaflara ilişkin olarak birçok şirket ve bireye hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Medya ve basın hukukuna ilişkin olarak herhangi bir hak kaybı yaşamamanız ve yaşanacak sürecin hızlı çözülmesi adına medya ve basın hukuku alanında uzmanlaşmış tecrübeli avukat kadromuzla iletişime geçebilirsiniz 

Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.