Çocuk Tesliminde Yeni Uygulama | Avukat Burak Evci

Avukat Burak Evci olarak çocuk tesliminde yeni uygulama hakkında merak ettiğiniz soruları cevaplandırdık sitemizden öğrenim sağlayabilirsiniz.

Çocuk Tesliminde Yeni Uygulama
Çocuk Tesliminde Yeni Uygulama hakkında merak ettiğiniz soruları sizler için cevaplandırdık.
Çocuk Tesliminde Yeni Uygulama

1-)  İcra takibi yoluyla çocuk teslimi nasıl gerçekleşirdi?

Aile mahkemesi kararı ile birlikte çocuğun velayeti kendisine verilmeyen taraf, çocuğun kendisine teslim edilmemesinden, dolayı çocuğu görebilmek için veya velayeti kendisine verilen çocuğu alabilmek için icra takibi başlatabiliyordu. . Çocuk teslimine ilişkin icra takibi, ilam icra dairesine verilince icra memuru icra emri tebliği suretiyle diğer tarafa yedi gün içinde çocuğun teslimini emrederdi. Tebliğ yapılan kişi bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam hükmü zorla icra olunurdu.

 

2-)  İcra takibi yoluyla çocuk alımının çocuklar açısından dezavantajları nelerdi ?

Çocuk psikolojisi konusunda hiçbir bilgi sahibi olmayan icra memuru ve polis tarafından çocuklar bir eşya gibi zorla bağıra çağıra alınıyor ve teslim ediliyordu. Çoğu kez bir televizyonu zorla alıyormuş gibi davranılıyordu. Bunun yanında çocuğunu görmek için para bulamayan baba veya anne evlat özlemi çekiyordu. Parası olmadığı için çocuğuyla görüşemeyen velilerin çocukları yeterli sevgi ve ilgi göremedikleri için garip ve şiddet yanlısı olabiliyorlardı. Çocuklar bir yabancı tarafından seni babana veya annene götüreceğim diye alınarak kandırılabiliyordu. Bu da çocuk kaçıran kişilere fırsat tanımaktaydı.

 

3-)İcra takibi yoluyla çocuk alımının sona ermesi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Boşanmış ebeveynlerin çocuklarını görmek için kullandıkları icra ve iflas yöntemi artık uygulanmayacak. Çocuğunu mahkeme kararına rağmen göremeyen ebeveyn kurulacak Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuracak. Bu yöntemle çocuğun bedenen ve ruhen yıpranmaması hedefleniyor. Teslim planına uymayan ve sıkıntı yaratan ebeveyne kanuna aykırı bu davranışı nedeniyle 6 aya kadar hapis cezası, velayetin karşı tarafa verilmesi veya çocuğa başka vasi atanması gibi yaptırımlar da getiriliyor.

 

Mağdur Hakları Kanun Tasarısı ile getirilen düzenleme özetle şöyle:

“Diğer eş tarafından rızayla yerine getirilmemesi halinde; diğer taraf veya vekilince çocuğun oturduğu yer Adli ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurulacak. Müdürlükçe teslim yükümlüsü, ebeveynle telefon gibi iletişim araçlarıyla irtibat kuracak. Belirlenen gün ve saatte herhangi bir işlem veya ihtara gerek kalmaksızın çocuğun bulunduğu adreste, müdürlükte veya belirlenen başka bir yerde karşı tarafa teslimi istenecek. Plana uyulmaması durumda ise zorla yerine getirme işlemleri başlatılacak. Zorla yerine getirme işlemlerini adli destek uzmanları (Daire Başkanlığı ile müdürlükler bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrosunda çalışan görevliler) yürütecek.”

Av.Burak EVCİ
 

Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.