İcra Takibi Nedir? | Avukat Burak Evci

Avukat Burak Evci olarak icra hakkında merak ettiğiniz soruları cevaplandırdık sitemizden öğrenim sağlayabilirsiniz.

İcra Takibi Nedir?
İcra Takibi hakkında merak ettiğiniz soruları sizler için cevaplandırdık.
İcra Takibi Nedir?

İcra Takibi, icraya dair tüm süreçleri ifade eden bir süreçtir. Alacaklı ile borçlu arasında oluşan husumet dolayısıyla başlayan ve alacaklının icra müdürlükleri ile borçlu olan taraftan alacaklarının tahsil etmesine kadar olan sürecin takip edilmesi konusudur. Avukat Burak Evci olarak Türkiye'de yerleşik bütün kurum veya kişilerin senede bağlı ya da bağımsız her türlü alacağın icra takipleri işlemlerini müvekkillerine hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

İcra Takibi Nasıl Başlar?

İcra takibinin aşamaları alacaklının icra müdürlüğüne vereceği takip talebi ile başlar. Takip talebi icra dairesine verildikten sonra hazırlanan ödeme emri borçluya tebliğ edilir. Bu tebliğden itibaren belirli bir sürenin itiraz olmaksızın tamamlanması halinde takip kesinleşir ve haciz aşaması başlar. Avukat Burak Evci icra takiplerinin tüm işlemlerinde  ve aşamalarında müvekkillerinin yanındadır.

İlamsız İcra Takibi Nedir?

İlamsız yani adi icra takibi, alacaklının mahkeme kararı olmaksızın ya da mahkeme kararı olmasına rağmen ilamlı icra yolu kapalı olan alacakların tahsili için başvurulan takip sürecidir.

İlamlı İcra Takibi Nedir?

Bir dava sonucunda, mahkemece verilen kararı gösteren resmi belgeye ilam, bu mahkeme kararı sonucunda başlatılan icra takiplerine ilamlı icra denmektedir.

Avukat Burak Evci'nin İcra Takiplerinde Sunduğu Hizmetler

  • Uluslararası banka ve finans kurumlarının Türkiye de yapmak istedikleri her türlü yatırım ve projelerde  hukuki danışmanlığın verilmesi;
  • Bankacılık ile ilgili her türlü kredi ve finansman sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve hukuki görüşün bildirilmesi;
  • Temlikname metinlerinin hazırlanması; ipotek tesis ve fek evrakının kontrol edilmesi; finansal kiralama ve faktoring işlemlerinin düzenlenmesi  gibi bireysel ve kurumsal bankacılık işlemlerinde gerekli hukuki desteğin sağlanması;
  • Özel metinli Teminat mektupları (Türkçe/İngilizce) hakkında yazılı ve sözlü görüşün verilmesi;
  • Banka tarafından açılan ve aleyhe açılan davalar ve icra takip ile ilgili hukuki görüş bildirerek; banka ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takiplerinin yapılması;
  • Banka ve finansal kurumların:  ipotek, teminat,  kredi, leasing ve faktoring gibi işlemlerinden doğabilecek  her türlü davalarda vekillik hizmetlerinin verilmesi
Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.