İnternet Ve Bilişim Hukuku | Avukat Burak Evci

Avukat Burak Evci olarak internet ve bilişim hukuku hakkında merak ettiğiniz soruları cevaplandırdık sitemizden öğrenim sağlayabilirsiniz.

İnternet Ve Bilişim Hukuku
İnternet Ve Bilişim Hukuku hakkında merak ettiğiniz soruları sizler için cevaplandırdık.
İnternet Ve Bilişim Hukuku

İnternet ve Bilişim Hukuku


Yaşadığımız Çağ da her kesimden insan için internetin ve bilişimin önemi yadsınılamaz. Öyle ki, kimileri internet kanalıyla araştırmalar yapıyor, ticaret yapıyor, bilgiye daha hızlı ulaşıyor. Bunun yanı sıra kahvede okey oynayan vatandaş,artık internetten oynuyor.

 

Sokaklardaki çocuk oyunları yerini internet oyunlarına bıraktı. Velhasıl internetin günlük hayatımızdaki yerini yazmaya kalkarsak bir makale yeterli olmaz. Biz bu kadar örnekle yetinerek; bilgilendirme maksatlı olarak kısaca internet ve bilişim hukuku'ndan bahsederek toplumda farkındalık oluşturmaya çalışacağız.

 

İnternet şahısları evlerine bağlarken ve bilgisayar ekranlarına bağımlı kılarken,  internet üzerinden işlenen suçlarda bir hayli artmış durumda… İnternet üzerinden işlenen her türlü yasadışı işlem siber suçlar kapsamında değerlendirilmektedir.  Günümüzde ekonomik alanda işlenen suçlardan üçte biri internet üzerinden işlenmektedir.

 

Siber suçlar en büyük tehdit olarak algılanmalı ve üst düzeyde tedbirler alınmalıdır. Her türlü idari, hukuki işlemin ve diğer işlemlerin bilişim sistemleri kullanılarak yapıldığı günümüzde bir Tapu Müdürlüğü'ne,bir Nüfus Müdürlüğü'ne ve sair stratejik bir kuruma karşı yapılacak bir siber saldırı telefisi olmayan kayıplara yol açar ve kaos oluşturur.


Ayrıca Bilişim Suçlarının hukuki dayanağına da kısaca değinecek olursak ;
Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık TCK 503-507: Dolandırıcılık ve İflas

 

Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik TCK 316-368: Sahtecilik Suçları

 

Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı 5846′nolu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)

 

Yasadışı Yayınlar TCK 125-200: Devletin Şahsiyetine karşı cürümler;

 

TCK 480-490: Hakaret ve Sövme Cürümleri

 

TCK 426-427: Halkın ar ve haya duygularını inciten veya cinsi arzuları tahrik eden ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı: ve diğer anlatım araç ve gereçleri.

 

Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme "Bilişim Alanında Suçlar TCK 525a, b, c ve d". Maddeleridir.

Ayrıca, İnternet ortamında yayınlanan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:

 

1) İntihara yönlendirme (madde 84),
2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
5) Müstehcenlik (madde 226),
6) Fuhuş (madde 227),
7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),suçları.

 

Günümüzde internet üzerinden en yoğun olarak hakaret suçu işlenmektedir. Bu konuya değinmenin de faydalı olacağı kanaatindeyim.

 

Türk Ceza Kanunu'nda hakaret suçunun yer aldığı maddelere değinelim:
MADDE 125. -

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.

 

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

 

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,
İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

 

(4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır.

 

(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. 


MADDE 126. -(1) Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.


Ayrıca internet üzerinden mağdur durumuna düşen kişilerin, kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat ve o hakaret içeren yorumların kaldırılmasını talep etme hakları bulunmaktadır.

Av.Burak EVCİ

Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.