İş Hukuku Nedir? | Avukat Burak Evci

Avukat Burak Evci olarak iş hukuku hakkında merak ettiğiniz soruları cevaplandırdık sitemizden öğrenim sağlayabilirsiniz.

İş Hukuku Nedir?
İş Hukuku hakkında merak ettiğiniz soruları sizler için cevaplandırdık.
İş Hukuku Nedir?

İş Hukuku işçi hakları, çalışma şekilleri, işçilerin ücretleri, işçi sendikaları ve işveren - işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dallarından biridir. İş uyuşmazlarının görüleceği yerler kural olarak iş mahkemelerinde görülmektedir. Avukat Burak Evci; iş hukuku alanında  işçi hakları ve işveren hakları olarak ayrılabilecek her iki dal açısından da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Bireysel İş Hukuku

Genellikle küçük firmalarda işçi ile işverenler arasında bireysel olarak ücret, hizmet akdi, çalışma şartları, ek ücretler, ikramiye, komisyon, sosyal haklar, işten ayrılma ve tazminat gibi konularu Kapsar.

Toplu İş Hukuku

Genellikle büyük firmalarda geçerliliği olan işçi ve işveren tarafından topluluklarun temsil edildiği iş yerlerinde uygulanmaktadır. Sendika kurma, sendikata üyelik toplu sözleşme, sendikaların feshedilmesi, sendikal haklar gibi konuları kapsar.

İşverenin Sorumlulukları

 • Ücret Ödeme Boru
 • İşçinin Kullandığı Araç ve Gereç Malzemelerin ve Donanımı Temin Etmek Borcu
 • İşçi Sağlığını Koruma Borcu
 • Eşit Davranma Borcu
 • Doğum İzni Borcu

İşçinin Sorumlulukları

 • Çalışma Borcu
 • Sadakat Borcu
 • İş Yeri Kurallarına Uyma Borcu

Avukat Burak Evci'nin İş Hukuku Alanında Sunduğu Hizmetler

 • İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü
 • Kıdem, ihbar, fazla mesai, genel tatil vb. alacaklara ilişkin davalar
 • İşe iade davaları
 • Mobbing ve işyeri tacizi ve buna bağlı tazminat davaları
 • İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması
 • İş hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi
 • İşçi – işveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması
 • İşçi – işveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması
 • İşçi – işveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması
 • Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin yürütülmesi ve danışmanlık verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin hazırlanması
 • Vardiya destek primi vb. tazminat davaları
Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.