Miras Hukuku Nedir? | Avukat Burak Evci

Avukat Burak Evci olarak miras hukuku hakkında merak ettiğiniz soruları cevaplandırdık sitemizden öğrenim sağlayabilirsiniz.

Miras Hukuku Nedir?
Miras Hukuku hakkında merak ettiğiniz soruları sizler için cevaplandırdık.
Miras Hukuku Nedir?

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi şekilde ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır. Avukat Burak Eci olarak miras hukukunda ihtiyaç duyacağınız özel çözümlerimizi sizlere sunuyoruz.

Mal Paylaşımı Nedir?

Mal varlığı sahibi kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ardında bıraktığı malların mirasçıları arasında pay edilmesine miras paylaşımı denilir. Avukat Burak Evci olarak miras paylaşımında hakkınız olan mirasın payını almanızı sağlıyoruz.

Miras Paylaşımı Oranları Nasıl Belirlenir?

Miras paylaşım oranları yasal mirasçılar arasında kanunda belirtilen oranlarda ölen kişinin sağ kalan eşinin varlığına göre değişmektedir. Onun dışındaki mirasçılar eşit oranlarda miras payı alırlar. Örneğin sağ kalan eş ve 2 çocuk yasal miraçı oldu ise; sağ kalan eş mirasın 1/4’üne, çocukların her biri mirasın 3/8’ine hak kazanacaktır.

Yasal Mirasçıları Oluşturan Kişiler

 • Baba
 • Anne
 • Torun
 • Çocuklar
 • Karı ya da koca
 • Kardeşler
 • Üst zümre dediğimiz büyükanne büyük baba ve bunların halefleri

Avukat Burak Evci'nin Miras Hukukunda Sunduğu Hizmetler

 • Mirasın reddi
 • Mirastan feragat
 • Iskat
 • Mirasçılık belgesinin alınması
 • Miras paylarının devri
 • Miras ortaklığı için temsilci atanması
 • İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi
 • Miras sebebiyle istihkak davaları
 • Miras sebebiyle açılacak izaleyi şüyu davaları
 • Terekede ihtiyati tedbirler
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Vasiyetnamenin iptali davası
 • Mirasta iade davası
 • Miras sözleşmesi
 • Vasiyetname düzenlemesi
 • Miras taksim sözleşmesi düzenlenmesi
Meslek ilkelerimiz : Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
Adalet : Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.